Ochrana údajů

Provedením objednávky kupující  vyjadřuje   souhlas  se zpracováním svých uvedených  osobních údajů pro  vyřízení objednávky a pro  obchodní a marketingové účely  eShopu gourmetpopcorn.cz na  dobu nerčitou. Prodávající nakládá s osobními údaji kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím.  Prodávající se zavazuje, že sdělené osobní údaje  za žádným účelem neposkytne třetí straně. Prodávající využije sdělené údaje  jen pro zasílání obchodních sdělení a novinek na našem webu. Kupující souhlasí, aby na jeho adresu byly zasílány e-maily s obchodním  sdělením.

Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má  právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, má právo na přístup ke sděleným údajům, má  právo na  informaci o jejich případném zpracovateli a zdroji a další práva dle citovaného zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.

 

Informace o zpracování osobních údajů (dle čl. 13 GDPR):

a) správcem údajů je: Czech Gourmet Food s.r.o., Varenská 2974/38, 702 00 Ostrava

b) účel zpracování a právní základ zpracování: plnění povinností z kupní smlouvy ohledně dodání zboží uzavřené mezi správcem a subjektem údajů (zákazníkem)

c) příjemce osobních údajů: kurýrní služby, poskytovatelé IT služeb, účetní a advokátní kanceláře,

d) správce nepředává osobní údaje třetím osobám,

e) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 5 let po dodání zboží na základě kupní smlouvy,

f) subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

g) subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

h) poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, v případě neposkytnutí, není možné kupní smlouvu ohledně dodání zboží uzavřít,

i) nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Nezbytně nutné soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
PHPSESSID .gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relací uživatelů. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, jeho použití může být specifické pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování přihlášeného stavu uživatele mezi stránkami.
 
mage-cache-sessid gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Hodnota tohoto souboru cookie spouští vyčištění místního úložiště mezipaměti. Když je soubor cookie odstraněn back-endovou aplikací, správce vyčistí místní úložiště a nastaví hodnotu cookie na true.
 
mage-messages gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Sleduje chybové zprávy a další oznámení, která se uživateli zobrazují, například zpráva o souhlasu se soubory cookie a různé chybové zprávy. Zpráva se z cookie vymaže poté, co se zobrazí nakupujícímu.
 
recently_compared_product_previous gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Ukládá ID produktů dříve porovnávaných produktů pro snadnou navigaci.
 
product_data_storage gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Ukládá konfiguraci pro produktová data související s naposledy prohlíženými / porovnávanými produkty.
 
recently_viewed_product gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Ukládá ID produktů naposledy prohlížených produktů pro snadnou navigaci.
 
recently_compared_product gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Ukládá ID produktů nedávno porovnávaných produktů.
 
recently_viewed_product_previous gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Ukládá ID produktů naposledy prohlížených produktů pro snadnou navigaci.
 

Výkonové soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_ga .gourmetpopcorn.cz / First-party 1 year 1 month Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
 
_ga_WTYH9NJ5DF .gourmetpopcorn.cz / First-party 1 year 1 month Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace.
 

Soubory cílení cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
sid .seznam.cz / Third-party 1 month Toto je velmi běžný název souboru cookie, ale pokud je nalezen jako soubor cookie relace, bude pravděpodobně použit jako pro správu stavu relace.
 
_fbp .gourmetpopcorn.cz / First-party 3 months Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
 

Funkční soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
form_key .gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Tento soubor cookie se používá k usnadnění ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
 
form_key gourmetpopcorn.cz / First-party 1 day Tento soubor cookie se používá k usnadnění ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
 
mage-cache-storage-section-invalidation gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Tento soubor cookie se používá k usnadnění ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
 
mage-cache-storage gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days Tento soubor cookie se používá k usnadnění ukládání obsahu do mezipaměti v prohlížeči, aby se stránky načítaly rychleji.
 

Nezařazené soubory cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
instantsearch gourmetpopcorn.cz / First-party 7 days